Croatian(HR)English (United Kingdom)

Reference - Prehrambena industrija


Država Mjesto Osnovne karakteristike Investitor Usluga Godina
Hrvatska Virovitica Isporuka opreme, građevinski i elektro projekti i nadzor za rekon. pogona pranja repe Viro Virovitica Projektiranje
Gradnja
2003.
Hrvatska Županja Isporuka opreme, građevinski i elektro projekti i nadzor za rekon. pogona pranja repe Sladorana Županja Projektiranje
Isporuka
Nadzor
2004.
Hrvatska Osijek Metalizacija DDS  difuzora i oblaganje prokromom P=352m² IPK TŠ, Osijek Izrada 2004.
Njemačka Županja Projekt.i isp.opreme-Postrojenje za filtriranje karbonatnog mulja Sladorana Županja Projektiranje
Isporuka
2004.
Hrvatska Virovitica Izrada spirala i montaža u "B" hladnjaču Viro Virovitica Isporuka 2005.
Hrvatska Županja Sanacija usipnog koša rezalice repe Sladorana Županja Sanacija 2005.
Hrvatska Virovitica Izrada teh.dok. isp. cjevov, demontaža i mont.ugradnje vacuum filtera Viro Virovitica Projektiranje
Isporuka
2006.
Hrvatska Virovitica Izrada, isporuka i montaža Postrojenje za karbonataciju (čišćenje soka) 6 kom posuda Viro Virovitica Projektiranje
Isporuka
Montaža opreme
2008.
Hrvatska Osijek Rekonsktrukcija toplinske sheme u TŠ Osijek Kandit Premijer
Osijek
Projektiranje 2008.
Hrvatska Županja Zamjena vakuum cjevovoda na A, B i C produktu Sladorana Županja Projektiranje
Nadzor
2008.
Hrvatska Županja Rekonstrukcija Stanice Saturacije II Sladorana Županja Projektiranje
Nadzor
2009.
Hrvatska Slav. Brod Postrojenja za konfekcioniranje povrća, Orubica Cluster
Posavina-Povrće
Slav. Brod
Projektiranje
2009.
Hrvatska Županja Rekonstrukcija „A” Stanice u rafineriji za kristalnu osnovu Sladorana Županja Projektiranje
Nadzor
2010.
 
www.dd-inzenjering.com